Word vriend van Villa Stolz

Word vriend van Villa Stolz

De Stolz is een wens, een droom en een waagstuk. Met concerten A la Carte op topniveau betrekt The Stolz het publiek op een unieke manier bij kamermuziek. Met deze aanpak wil The Stolz een bijdrage leveren aan vernieuwing van de concertpraktijk en klassieke muziek op een andere manier over het voetlicht brengen.

Vrienden van de Stolz steunen die aanpak. Met uw vriendenbijdrage kan de Stolz de droom waarmaken.

Vrienden hebben een streepje voorThe Stolz Quartet - A Love Unsung

Als vriend wordt u eens per jaar ontvangen op de vriendendag en krijgt u regelmatig een digitale nieuwsbrief met het laatste nieuws over Villa Stolz. Ook kunt u gebruik maken van reductiekaarten voor concerten waar leden van The Stolz in andere bezettingen te horen zijn.
De musici van Villa Stolz delen graag hun expertise met u in de vorm van een ensemble coaching of een workshop. Elke honderdste vriend krijgt bovendien een gratis huisconcert!

Hoe word ik vriend?

Maak uw jaarlijkse bijdrage van honderd euro over op IBAN-nummer: NL 19 TRIO 0198432208 t.n.v. Villa Stolz, o.v.v. “Vrienden van Villa Stolz”.

Enkele fiscale aspecten:

Schenkingen door een particulier zijn volledig aftrekbaar vanaf € 60,- per jaar. Bedrijven kunnen ook belastingvrij schenken, namelijk minimaal € 227,- en maximaal 6% van hun winst.

Ons bestuur bestaat uit:

Andrea van der Meer, voorzitter
Paul Dijkema, penningmeester
Bert van den Boomen, secretaris