Ons repertoire

Workshops

Villa Stolz, muziek in uw bedrijf

Villa Stolz (voorheen: The Stolz Quartet) is ontstaan uit een droom, uit de hartstochtelijke overtuiging dat het mogelijk is klassieke muziek en hedendaags muziektheater zo te presenteren dat het voor luisteraar, toeschouwer en muzikant een mooie en rijke ervaring oplevert, die de aanwezigen op dat moment wezenlijk met elkaar verbindt.

Daarbij zoekt het kwartet graag situaties op die buiten de gangbare muziek- of theaterpraktijk liggen. Dat kan variëren van optredens op onverwachte lokaties tot projecten voor een bijzonder publiek, van een workshop voor, door en met het publiek tot het maken en uitvoeren van een complete compositie met werknemers van bedrijven.

Collaborative Creative Practices

‘Een brede groep mensen, grotendeels nieuw publiek voor klassieke en nieuwe muziek, enthousiast maken via een muzikale beleving waarin zij zelf samenspelen en -werken met de kunstenaars.’

Communiceren en verbinden door middel van muziek.

Een eigen compositie maken.

Villa Stolz heeft jarenlange ervaring in het geven van Workshops, Community Creative Practices.

Voor elke doelgroep wordt een op maat gemaakte workshop of uitgebreider traject ontwikkeld waarbij de deelnemers via hun eigen interesses en karakters bij de muziek worden betrokken. De invulling is steeds afhankelijk van het niveau en de voorkennis van de deelnemers en de beschikbare tijd, zodat het voor iedereen een plezierige en boeiende ervaring is.

Wij doen dit door middel van de door ons reeds opgedane ervaring tijdens onze eerste workshops en vooral door de in Londen ontwikkelde methode van Collaborative Art (Guildhall en South Bank) – Het resultaat is in korte tijd een eigen compositie die vanuit de creativiteit van de aanwezigen tot stand is gekomen.

Voorbeeld hoe een compositie opgebouwd kan worden:

Villa Stolz bedenkt samen met de opdrachtgever een thema voor de workshop. De workshop bestaat uit meerdere onderdelen, ieder onderdeel behelst een aspect van de uiteindelijke compositie. Ritme, klank, samenspel, alles komt aan bod.

Vaak beginnen wij met het maken van een eigen groeps-yell, deze wordt als volgt gemaakt:

  1. De groep staat in een kring, iedereen stampt in de maat, mars tempo, iedereen noemt om de beurt zijn naam in het ritme dat gestampt wordt.
  2. We blijven stampen, nu je naam noemen met klankaccent, dwz één lettergreep of klank van je naam extra luid uitspreken.
  3. Doorgaan met stampen, nu alleen het klankaccent uitspreken.
  4. Vervolgens stampen we een blok van acht tellen waarbij iedereen één klap in de handen geeft (je kiest zelf op welke tel)
  5. We eindigen met het klankaccent op de zojuist uitgekozen tel: er is een ritmisch patroon van verschillende klanken ontstaan.
    In dit ritmische patroon brengen we nog dynamiek en toonhoogte aan zodat er een voor deze groep specifieke ‘Yell’ is ontstaan.

De uiteindelijke compositie begint dan met de Yell, vervolgens komt onderdeel Clapping, Messages, Signs en Graphic Design.

Benieuwd hoe dat er uit ziet of hoe dat klinkt, wij komen het graag nader toelichten!